2017-2018 . ӡ .


- -ɡ ʡ 53 ɡ ɡ 409.5 .

stem .


 
 
 
 
  Mql5
  2020
  6 |
 hgd,l>> hujlh] kjd[m hgehk,dm hguhlm ,Yughk hgH,hzg hgehk,dm hguhlm hughk