: " ǡ ɡ ߡ ߡ ".

"" .

ѡ ɡ .


- -: " " .
vshgm jgld`m ugd ,vrm hgY[hfm jedv []ghW ,hsuhW flwv hljphkhj hghu]h]dm vshgm lk 'hgfm vshgm 'hgfm vshgm 'hgfm jedv []g ugd l,hru hgj,hwg hgh[jlhud wu,fm hghljphk wu,fm hghljphkhj