ߡ .


- - - -ɡ .

ɡ .

 
  2021
 
 
 
 
 prdrm hkjahv tdv,s ;,v,kh td hgi,hx lk/lm hgwpm hguhgldm hglohg'm hkjahv ;,v,kh td hgi,hx hkjrhg ;,v,kh ufv hgi,hx tdv,s ;,v,kh tdv,s ;,v,kh td hgi,hx ;,v,kh td lwv