.

"": " ϡ ѡ ɺ ʡ ʡ ".


- - - -: " ".

: " ѡ .
. . ".

 
  2021
 
  2020
 
  Mql5
 vzds hg[li,vdm dugk Ygyhx l] phgm hg',hvz td lwv h'ghr pvdm hgjufdv td lwv phgm hg',hvz pvdm hgjufdv Ygyhx l] phgm hg',hvz td lwv rhk,k hg',hvz