Ρ ɡ ɡ ѡ .

6 7 ӡ ɡ ɡ .

6 .

ɡ .

ա .

ѡ .

ѡ .

 
 
  ..
  7
 
 
 
  51prdrm Ywhfm 'tgm fYktg,k.h hgokh.dv ]hog lsjatn rgd,f Hktg,k.h hgokh.dv