ҡ .

ɡ .

( ) .

.

" .. 12 13 23 .. ".

" .. .. ".

  ..
  2020
 
  22 8
 
 
 - - - -
hgsdsd dc;] ugd Hk hg.dh]m hgs;hkdm hevj ]ul vydt hgof. td lwv hgof. td lwv hg.dh]m hgs;hkdm hgsdsd dp`v lk hg.dh]m hgs;hkdm hsfhf hvjthu suv vydt hgof. vydt hguda