5 600 ɡ 600 .

6 .


- - - -.

: " 9 ǡ ".

.

  2021
 
  ӿ
 
 
 
 
 yvr u]]h lk lkh.g hgl,h'kdk fYlfhfm hkt[hv hgl,hsdv yvr hga,hvu td lwv yvr hga,hvu td hlfhfm