ɡ ѡ ( ) 1 2

24 .

ɡ .

  10
 
 
 
 
  2020
 
 ldhi avf hgrhivm jugk f]x jaydg lk/,lm hgu]h]hj hg`;dm hglfvl[m fi`m hglkh'r ldhi hgavf l]m hg;hvj hgu]h]hj hg`;dm fhgrhivm jv;df hgu]h]hj av;m ldhm hgavf u]h] fhgapk