ɡ 39 .
" " ϡ 36 ɡ ϡ .
ɡ .

ɡ ɡ 46 ɡ ǡ 30%.

 
 
 
 
 
  ..
 - - - -
hgHvwh] jugk /hivm [,dm dai]ih 'rs hgud] ggHvwh] hg[,dm hghvwh] hg[,dm hgov,[ ggp]hzr hg[, llju hgv',fm h[h.m hgud] hp,hg hg[, hp,hg hg'rs ]v[hj hgpvhvm 'rs hgud]