-19 28 ǡ .


(CSIRO) 28 ɡ ɡ .


10 ɡ -19 .

ɡ ̡ .

ɡ ̡ .


- CoV-2 -19 10 ɡ .
100


" dailystar" ɡ ɡ 1920 100 .
( ) BCG ǡ .


ɡ BCG ǡ 1921 (TB) ..


NHS 11 -19 "dailystar" .


ǡ ѡ 11 ǡ ǡ .

 
 
 
 
  36- -
l]m frhx ;,v,kh ugn hgkr,] ,'vdrm hdrht hgtdv,s l]m frhx ;,v,kh td hgkr,] lkhum q] ;,v,kh hgtgtg hghs,] tdv,s ;,v,kh ;,v,kh td hgkr,]