.
. 100٪ . . . Money .
.
. Money " " .
.
"" . . .
.
hgt,v;s