.
. 100٪ . . . Money .
.
. Money " " .
.
"" . . .
.

 
  30
 
  10
 
 
 
 hgt,v;s