ɡ " ".

֡ .

( ) ɡ 6 35% .
.
5 .

   2018_9_8_15_2_50_140.jpg
:

300 .
.
17.5% 20% .
1% .
.
65 .
:
100 .
.
19.5% .
2%.
5 .
60 .
.
SAIB:
100 .
.
15% .
1.5%.
5 .
55 .
:
.
.
19% .
200 .
3 .
60 .
:
50 .
.
11% 11.7% .
.
60 .

.

rvq hglwv,thj hg]vhsdm td 5 fk,; fhgjthwdg ,hgav,' hglwv,thj hg]vhsdm rv,q hgfk,; rv,q hgfk; rvq hglwv,thj rvq hgfk,;