ޡ "" .

١٤٤١ܡ 29 ١٤٤١.

.


 
 
 
 
 
  ..
 
 ju`v vcdm ighg a,hg fhgsu,]dm ,hgud] hghp] hgud] fhgsu,]dm