43 44 .

48 ɡ ӡ .

: " ".


ɡ 6 7 .

ڡ 37 ɡ 33 32 ɡ ɡ 23 25 ɡ 33 38 .


ѡ .​

  : ..
 
 
 
 
 
 l,u] hk;shv hgl,[m hgphvm lwv hk;shv hgl,[m hgphvm jpsk hghp,hg hg[,dm ]v[m hgpvhvm ٤٠ ]v[m hgpvhvm t,r hg٤٠ af;m hglwvdm kj