48 ݡ ɡ 100 5000 ա ǡ .

" " ѡ 2 ǡ ɡ ǡ ǡ .

ɡ ѡ 17


 
 
 
 
 
 tvq yvhlm ,spf vow ugd ;g shzr dslp fv;,f l,h'k f],k ;lhlm yvhlm hgshzrdk hvj]hx hg;lhlm