ɡ ɡ .

ǡ ɡ ϡ .


- - - -ɡ ɡ .

 
 
  6
 
 
 
 
 juhtd vzds jlvdq hgu.g flsjatn hgu[ld lk ;,v,kh lsjatd hgu.g hghs;k]vdm juhtd lk ;,v,kh